გუნდი

GS Housing Group Co., Ltd. სტრუქტურა

companyJiangsu GS Housing Co., Ltd.
companyGuangdong GS Housing Co., Ltd.
companyBeijing GS Housing Co., Ltd.
companyBeijing GS Housing Co., Ltd.Liaozhong ფილიალი

companyChengdu GS Housing Co., Ltd.
companyHainan GS Housing Co., Ltd.
companyOrient GS International Engineering Co., Ltd.
companyOrient GS Supply Chain Co., Ltd.

companyXiamen Orient GS Construction Labor Co., Ltd.
companyBeijing Boyuhongcheng Architectural Design Co., Ltd
companyსამოქალაქო-სამხედრო ინტეგრაციის სამმართველო

+

GS საბინაო ჯგუფი

+

გაყიდვების გუნდი

+

ტექნიკოსი

+

დაგეგმვის დეპარტამენტი

+

ოპერაციული განყოფილება

ტეგები:საოპერაციო განყოფილება: შედის მყიდველი, წარმოების ხალხი, საწყობის აღმასრულებელი და ლოჯისტიკოსები...